Μαρία Σακελλαρίου

Βιβλία

 

Εισαγωγή στη Διδακτική της Κοινωνικής και Παιδαγωγικής Εργασίας του Νηπιαγωγείου, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2002. 3.	Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ., Προσχολική Παιδαγωγική, Προβληματισμοί - Προτάσεις, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2005. synergasia-oikogeneias-kai-nipiagwgeioy
 Σακελλαρίου,Μ.,Κόνσολας,Μ.,(Επιμ.),Βασικές Αρχές της         Αξιολόγησης στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009.  7.	Σακελλαρίου, Μ., Κόνσολας, Μ., (Επιμ.), Μέθοδοι Διδασκαλίας: Ενίσχυση της μάθησης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2008.  methodoi-didaskalias
 9.	Σακελλαρίου, Μ., Ζεμπύλας, Μ. & Πέτρου, Α., (Επιμ.), Ηθική και Εκπαίδευση. Διλήμματα και Προοπτικές, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2010  Eisagogi-stin-paidagogiki-ergasia  13diethnes-synedrio

 

Άρθρα - Μελέτες

 1. Σακελλαρίου, Μ. : Η κοινωνική μάθηση στο Νηπιαγωγείο, περ. «Σύγχρονο Νηπιαγωγείο», τεύχ. 27,28, Μάιος-Ιούνιος 2002.
 2. Σακελλαρίου, Μ. : Κοινωνικές ικανότητες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, περ. «Επιστήμη και Παιδαγωγία», έκδοση του ΠΕΚ Τρίπολης, τεύχ. 1,154-177, Ιανουάριος-Απρίλιος, 2002.
 3.  Σακελλαρίου, Μ.: Η ηθική ανάπτυξη στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, περ. «Παιδαγωγικό Βήμα του Αιγαίου», τεύχ. 43,108-117, 2002.
 4.  Σακελλαρίου, Μ.: Διδακτικές και μεθοδολογικές απόψεις για την κοινωνικοπαιδαγωγική εργασία του Νηπιαγωγείου, περ. «Παράθυρο στην Εκπαίδευση του Παιδιού», τεύχ. 16,118-126, Ιούλιος-Αύγουστος 2002.
 5. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ.: Μια πρόταση Περιβαλλοντικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας», Ρέθυμνο, 18-20 Οκτωβρίου 2001, 437-447
 6. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ.: H μάθηση στη μοντέρνα εποχή των αλλαγών, Πρακτικά 10ου Πανελληνίου συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση», Ναύπλιο 8-10.11.2001, 1-9
 7. Πανταζής, Σ, Σακελλαρίου, Μ.: Η Κοινωνικοπαιδαγωγική εργασία με αλλοδαπά παιδιά στο νηπιαγωγείο, Πρακτικά συνεδρίου Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. με θέμα: «Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους», Θεσσαλονίκη, 1-2.6.2002
 8. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ.: Λειτουργικός Αναλφαβητισμός και Προσχολική Εκπαίδευση, Πρακτικά Συνεδρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2002, 229-242
 9. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ.: Μια επίκαιρη συζήτηση για την εκπαιδευτική πολιτική της διγλωσσίας, στο Πανταζής,Σ.,Σακελλαρίου,Μ.,΄ΠροσχολικήΠαιδαγωγική,Προβληματισμοί-Προτάσεις,εκδ.Ατραπός,Αθήνα,2005,  227-238
 10. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ.: Θρησκευτική Αγωγή στην προσχολική ηλικία, Πρακτικά συνεδρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2003, 305-313
 11. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ.: Το αναλυτικό Πρόγραμμα μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής ( Η περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης), Πρακτικά συνεδρίου του Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου , Πάτρα 2003,183-197
 12. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ.: Η προοπτική της διαθεματικής προσέγγισης της Μάθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση, Πρακτικά συνεδρίου του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2003, 310-318
 13. Σακελλαρίου, Μ.: Η συνεργασία οικογένειας, σχολείου, κοινωνίας  στα πλαίσια της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης ,περ.Παιδαγωγική.Θεωρία και Πράξη,τευχ.1,21-37.
 14. Σακελλαρίου, Μ.: Δημιουργικότητα και Κοινωνική μάθηση: μία παιδαγωγική πρόκληση για την προσχολική εκπαίδευση, περ.    «Επιστημονικό Βήμα του Αιγαίου »,τευχ.65, 95-105
 15. Σακελλαρίου Μ., Η Περιβαλλοντική Ηθική, ως δυναμικός παράγοντας για την αειφόρο ανάπτυξη. Η συμβολή της Προσχολικής Εκπαίδευσης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. τ. Μ/Β, Θεσ/νίκη 2006,. 3-19
 16. Sakellariou, M., Optimization of Preschool Education and the role of Social learning: theoretical positions and preconditions, Cahiers de psychopedagogie curative et intercylturelle, Vol. 2, 121-135, 2006.
 17.  Σακελλαρίου, Μ.: «Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής και ελληνική πραγματικότητα: η πρόκληση της γνώσης», Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, ΠΤΔΕ, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 3-5 Νοεμβρίου 2006(υπό έκδοση).
 18. Σακελλαρίου, Μ. Πανταζής, Σ.: «Η εκπαίδευση των Νηπιαγωγών στα Παιδαγωγικά Τμήματα – Θεωρία και Πράξη», Πρακτικά 4ο Διεθνές Συνέδριο, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών,  Πάτρα, 2006
 19. Σακελλαρίου, Μ.: «Αυθεντική Αξιολόγηση και Καθημερινή Πρακτική στο Νηπιαγωγείο: Απόψεις παιδαγωγών και μελλοντικών παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας», Πρακτικά 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Περιφέρεια Δ/νσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιωάννινα,  2006(Στην ενότητα θέματα Διδακτικής στο Νηπιαγωγείο).
 20. Sakellariou, Μ.: «EnvironmentalEthicsasaDeterminingFactorforSustainableDevelopment», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Department University of Thrace, Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources,Island of Naxos, 2006,76-85
 21. Σακελλαρίου, Μ.: «Απόψεις παιδαγωγών και μελλοντικών παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για την αυθεντική αξιολόγηση και την καθημερινή πρακτική στο νηπιαγωγείο: μια συγκριτική προσέγγιση», Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο, Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη,  2006, 397-406
 22. Sakellariou, M.:«Theroleofgender in the context of Preschool Education. A research approach», 2nd International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, University of Granada, Spain, 10-13 July 2007, 1-14
 23. Σακελλαρίου, Μ.: «Ποιοτικές διαφοροποιήσεις του πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας γονέων και νηπιαγωγών: οι απόψεις των γονέων»,  Πρακτικά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Σχολή Επιστημών Αγωγής,  Ιωάννινα, 2007
 24. Σακελλαρίου, Μ.: «Κατανοώντας το πλαίσιο της Προσχολικής Εκπαίδευσης: Ποιότητα περιβάλλοντος τάξης και κοινωνική συμπεριφορά μέσα από την έρευνα – δράση», Πρακτικά, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ιωάννινα, 2007
 25. Sakellariou, M.:  «Parent’s attitude towards Nursery School and its correlation with their sociological characteristics», Proceedings of the Mid Term Conference of the Research Committee 04-Intenational Sociological Association, Nicosia, Cyprus, 2007,309-319
 26. Sakellariou, M.:«Male Early Childhood Educators: The Element Missing from Preschool Settings»,The International Journal of Learning, 2007,Vol.14
 27. Sakellariou, M.:«Types of Parental Involvement in Greek Preschool Settings: A case Study», The International Journal of Learning, 2007,Vol.14
 28. Σακελλαρίου, Μ.:  «Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας οργανώνουν τη μάθησή τους. Μύθος ή πραγματικότητα;» στο Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ.,  Προσχολική Παιδαγωγική, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, 2005, σσ. 125-143
 29. Σακελλαρίου, Μ.:  «Οι φιλίες των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Μία προσέγγιση μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα», στο Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ. : Προσχολική Παιδαγωγική, εκδ. Ατραπός, Αθήνα, 2005, σσ. 325-353
 30. Σακελλαρίου, Μ., Αρβανίτη, Ε.: «Πολυπολιτισμικότητα και Θρησκευτική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση: Μία ερευνητική προσέγγιση, στα Πρακτικά της Ημερίδας που διοργανώθηκε από τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 2007,εκδ.Γρηγόρη,Αθήνα
 31. Σακελλαρίου,Μ., Αυθεντική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο,στο περ.Σύγχρονο Νηπιαγωγείο,τευχ.55,110-115
 32. Sakellariou, M., The mother’s opinion for Education in Kindergarten as an indicator for their participation in the paedagogical work of preschool learning environments. The International Journal of Interdisciplinary Social Science, 2009,Vol. 4
 33. Sakellariou, M., Rentzou, K., Cypriot Kindergarten Students Beliefs and Intensions about the Importance of Teacher - Child Interactions, Early Years. International Journal of Research and Development, 2010
 34. Sakellariou, M., Rentzou, K., Greek Kindergarten Students Beliefs and Intensions about the Importance of Teacher - Child Interactions, Early Childhood Research and Practice , 2010
 35. Sakellariou, M., Rentzou, K., Comparing Beliefs and Intensions about the Importance of Teacher - Child Interactions among Greek and Cypriot Pre-Service Kindergarten Teachers, European Early Childhood Education Research Journal, 2010
 36. Sakellariou, M., Children Passage from Kindergarten to Primary School. An Action-Research through family and Kindergarten cooperation. The International Journal of Learning, 2009, Volume 16
 37. Sakellariou, M., Sivropoulou, I., The Contribution of informative Texts in the Development of Infants’ Verbal Skill. The International Journal of Learning, 2008, Volume 15, issue 9, pp. 31-38
 38. Sakellariou, M., Rentzou, K., Partnership with Families and Communitiews in Greek preschool Settings: An evaluation from researchers’ and Early Childhood Educators’ Perspectives. The International Journal of Interdisciplinary Social Science, 2008, Vol. 3, issue 5, pp. 93-112
 39. Sakellariou, M.,Rentzou, K., Evaluating provisions for parents and parental involvement in Greek preschool settings. The International Journal of the Humanities, 2008, Vol. 6
 40. Σακελλαρίου, Μ., Ποιοτικές διαφοροποιήσεις του πλαισίου επικοινωνίας Γονέων-Νηπιαγωγών:Οι απόψεις των γονέων. Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη, 2008, τευχ. 2, 99-119
 41. Sakellariou, M., Rentzou K., Cypriot pre-service kindergarten teachers’ beliefs about and practices of developmentally appropriate practices in early childhood education, Early Child Development and Care, Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. 181 , No. 10, December 2011, 1381-1396
 42. Sakellariou, M., Rentzou K., Greek pre-service kindergarten teachers’ beliefs and intensions about the importance of teacher - child interactions,  Early Child Development and Care, Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. 182 , No. 1, January 2012, 123-135.
 43. Sakellariou, M., Rentzou K., Comparing beliefs about and practices of developmentally appropriate practices among Greek and Cypriot pre-service kindergarten teachers Early Child Development and Care, Routledge, Taylor & Francis Group, 2011, 1-16, iFirst Article, ISSN 0300-4430 print/ISSN 1476-8275 online.
 44. Rentzou K., Sakellariou, M., Greek pre-service kindergarten teachers’ beliefs about and practices of developmentally appropriate practices on early childhood education, Early Child Development and Care, Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. 181, No. 8, September 2011, 1047-1061.
 45. Rentzou K., Sakellariou, M., The Quality of Early Childhood Educators: Children’s Interaction in Greek Child Care Centers, Early Child Educ J, Springer Science,  2011 38: 367-376.
 46. Rentzou K., Sakellariou, M., Researcher’s and parents’ perspectives on quality of care and education,  Early Child Development and Care, Routledge, Taylor & Francis Group, doi.org/10.1080/03004430.2012.673486

Πρακτικά Συνεδρίων  με επιστημονική κριτική επιτροπή

 1.  Σακελλαρίου, Μ.,Ρέντζου, Κ., Οι άνδρες ως επαγγελματίες στο πεδίο  της Προσχολικής Αγωγής: Πεποιθήσεις γυναικών παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας απέναντι  τους, στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου,Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος( Παράρτημα Ηπείρου), Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2010(υπό δημοσίευση)
 2. Ρέντζου Κ., Σακελλαρίου,Μ., Εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας στα πλαίσια της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου,Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος( Παράρτημα Ηπείρου), Ιωάννινα, 22-24 Οκτωβρίου 2010 (υπό δημοσίευση)
 3. Πανταζής,Σ., Σακελλαρίου, Μ., Αλλοδαπά παιδιά στο Νηπιαγωγείο  και παιδαγωγική πράξη: Μια ερευνητική προσέγγιση, στα Πρακτικά του 12ου  Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση- Μετανάστευση- Διαχείριση Συγγρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας»,Πάτρα,Ιούνιος 2009
 4. Πανταζής,Σ., Σακελλαρίου, Μ.,H ποιότητα της Παιδαγωγικής Εργασίας στο νηπιαγωγείο: Μια ερευνητική προσέγγιση, στα Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα « Ελληνική Παιδαγωγική και Διδακτική Έρευνα», Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 19-21 Νοεμβρίου 2010
 5. Pantazis, S., Sakellariou, M., Religious Education in Preschool and Fiirst School Education:  An inquiring approach in Proceedings of the the 6th Annual Conference «The International Social Work & Society Academy»  (TISSA ), August 2008
 6. Karadimitriou, Κ., Sakellariou,M., Pantazis S., Social and  Cognitive aspects of 5-and-7 years old children’s play with toyw and play materials, in Proceedings 5th ITRA World Congress TOYS and CULTURE,Nafplio July 2008
 7. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ., Μπάκας, Θ., Σκέψεις και συναισθήματα των παιδιών κατά τη μετάβασή τους από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, στα Πρακτικά του ΙΒ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα»,  Αθήνα, Δεκέμβριος 2008
 8. Σακελλαρίου, Μ., Ρέντζου, Κ., Διερεύνηση του ρόλου των ενηλίκων στο παιχνίδι των παιδιών, υπό το πρίσμα της έρευνας - δράση, στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, «Η έρευνα στην παιδική ηλικία: Προσδιορίζοντας ένα νέο τοπίο», Ιωάννινα, 11-13 Μαΐου 2012, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ( υπό δημοσίευση).
 9. Μ. Καραδημητρίου, Μ. Σακελλαρίου, Σπ. Πανταζής, Το αυθόρμητο παιχνίδι παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με παιχνίδια -  αντικείμενα σε έναν εσωτερικό χώρο παιχνιδιού, στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, «Η έρευνα στην παιδική ηλικία: Προσδιορίζοντας ένα νέο τοπίο», Ιωάννινα, 11-13 Μαΐου 2012, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ( υπό δημοσίευση).

 

Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους με επιστημονική κριτική επιτροπή

 1. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ., Μπάκας, Θ., Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών για την παιδαγωγική εργασία με αλλοδαπά παιδιά, στο Β. Οικονομίδης (Επιμ.) Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού( υπό έκδοση)
 2. Σακελλαρίου, Μ., Σχολική Ετοιμότητα ως παράγοντας Ενδυνάμωσης της Συνεργασίας Οικογένειας και Νηπιαγωγείου, στο Ε.Γουργιώτου ( Επιμ.) Μετάβαση και Συνέχεια στην Εκπαίδευση (υπό έκδοση)
 3. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ., Η πρόκληση του Σχολείου: Μια ερευνητική συγκριτική προσέγγιση,στο Ε.Γουργιώτου ( Επιμ.) Μετάβαση και Συνέχεια στην Εκπαίδευση (υπό έκδοση)
 4. Πανταζής,Σ.,Σακελλαρίου,Μ.,Μπάκας,Θ., Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των νηπιαγωγών, στο Β. Οικονομίδης (Επιμ.) Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκαιδευτικών, Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2011
 5. Σακελλαρίου,Μ., Αλφαβητισμός και Κοινωνική Μάθηση στα Προσχολικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα HighScope, στο Ε. Συνώδη & Μ. Αμπαρτζάκη (Επιμ.) Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Θεωρία και Πράξη, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2011
 6. Σακελλαρίου, Μ., Αρβανίτη, Ε., Πολυπολιτισμικότητα και Θρησκευτική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση: Μία ερευνητική προσέγγιση, στο Κ. Σταυριανός ( Επιμ.). Η Θρησκευτική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προβληματισμοί και Προοπτικές, Γρηγόρη, Αθήνα 2008,σσ. 89-132
 7. Σακελλαρίου, Μ., Καραγιάννη, Σ., Η δια βίου κατάρτιση ως παράγοντας επαγγελματισμού των νηπιαγωγών, στο Δ.Μ.Κακανά, Γ. Σιμούλη(Επιμ.) Η Προσχολική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα,  Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 164-174
 8. Pantazis S., Sakellariou M., The   education of future educators Pre-school   teachers in the   Pedagogical through their own perspective. A Pan-Hellenic research,   in   P.Anastasiades, P.Calogiannakis, K.Karras, C.C. Wolhuter  (Edrs.) TeacherEducationinModernERA, TrendsandIssues, March, 2011,36-57
 9. Πανταζής, Σ., Σακελλαρίου, Μ.,  Η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών -  νηπιαγωγών στις Παιδαγωγικές Σχολές μέσδα από τη δική τους οπτική: Μια πανελλήνια έρευνα. Στο Ν. Ανδρεαδάκης, Π. Καλογγιανάκη, C.C. Wolhuter, Κ. Καρράς, Π. Αναστασιάδης, (Επιμ.) Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Σύγχρονες τάσεις & Ζητήματα, εκδ. ίων, Αθήνα 2012
 10. Μ. Σακελλαρίου, Αναλυτικά προγράμματα και ηθική εκπαίδευση: Μια μετανεωτερική πρόκληση. Στο Μ. Σακελλαρίου, Μ. Ζεμπύλας, Α. Πέτρου, (Επιμ.) Ηθική και Εκπαίδευση. Διλήμματα και προοπτικές. Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2010
 11. Μ. Σακελλαρίου, Μ. Ζεμπύλας, Α. Πέτρου, Εισαγωγή στο βιβλίο Ηθική και Εκπαίδευση. Διλλήματα και Προοπτικές. Στο Μ. Σακελλαρίου, Μ. Ζεμπύλας, Α. Πέτρου, (Επιμ.) Ηθική και Εκπαίδευση. Διλήμματα και προοπτικές. σελ. 17-51, Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2010
 12.  M. Sakellariou, Globalization, Multi-Cultural Reality, Religious Pluralism and Religious Aspects of Intercultural Education in Preschool and Elementary School Education through the viewpoint of Greek Teachers and Parents, Vol. « Education and Religion in Ten Countries», edited by CC Wolhuter, 2012 to be published by Edwin Mellen Presws or SunMedia.