Μάθημα: «Συνεργασία σχολείου, Οικογένειας, Κοινότητας»

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020                            

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Το μάθημα επικεντρώνεται, στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών για θέματα συνεργασίας Σχολείου, Οικογένειας, Κοινότητας και στα Ακαδημαϊκά και Κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν για τα παιδιά. Δίνει έμφαση στη σημαντικότητα της συμμετοχής των οικογενειών στην εκπαίδευση των παιδιών τους από την προσχολική ηλικία και τη σχέση της με τις θετικές, αναπτυξιακές τους εκβάσεις, με τα υψηλά επίπεδα προαγωγής τους στο σχολείο, με τη διατήρηση των θετικών επιδράσεων, αλλά και με τη μέγιστη κοινωνική τους ικανότητα και ανάπτυξη.

  • Διαρθρώνεται σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, ομαδικές και ατομικές εργασίες, σενάρια διδασκαλίας, φροντιστηριακές ασκήσεις και συλλογικές συζητήσεις.
  • Ο τελικός βαθμός στις εξετάσεις συνυπολογίζεται από τις γραπτές εξετάσεις και από τη συμμετοχή στις εργασίες, οι οποίες συνδέονται με το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τη διδάσκουσα κάθε Τετάρτη, από τις 17:00 μ.μ μέχρι τις 19:00 μ.μ στην Εργαστηριακή Αίθουσα Προσχολικής Παιδαγωγικής,  στον 3ο όροφο, όπου θα υποστηρίζονται για την μελέτη  και για την συγγραφή των εργασιών τους.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 15:00-18:00 μ.μ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Τ.Ν.

Η Διδάσκουσα
Δρ. Παναγιώτα Στράτη