Εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος "Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας Κοινότητας"


Ιωάννινα, 6 Νοεμβρίου 2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Εργαστήριο Παιδαγωγικής
και Διδακτικής Μεθοδολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι φοιτητές/τριες έχουν δηλώσει το μάθημα «Συνεργασία Οικογένειας, Σχολείου, Κοινότητας» και επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος, να προσέλθουν στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας να παραλάβουν την εργασία τους σύμφωνα με τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί (όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο).

Ομάδες που έχουν δηλώσει Ερευνητική εργασία

Ομάδες που έχουν δηλώσει Μεταφραστική εργασία

Ομάδες που δεν έχουν δηλώσει εργασία


Ώρες συνεργασίας : Τρίτη 12.00 – 3.00 &
Πέμπτη 9.00 – 12.00.

Από το Εργαστήριο