Δηλώσεις Ομάδων και Εργασιών για το μάθημα "Προσχολική Παιδαγωγική - Διδακτικές Προσεγγίσεις" ΝΥ104α

Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος “Προσχολική Παιδαγωγική - Διδακτικές προσεγγίσεις” του 4ου Εξαμήνου, σας δίνεται η ευκαιρία να εκπονήσετε εργασία. Οι εργασίες που μπορούν να επιλεγούν είναι δύο ειδών :
 
(1) Μεταφραστική, στο πλαίσιο της οποίας θα σας σταλεί ένα ξενόγλωσσο άρθρο (στην αγγλική γλώσσα), το οποίο θα πρέπει να μεταφράσετε, αναπτύσσοντας παράλληλα και μία σύντομή κριτική με βάση το περιεχόμενο του μαθήματος.
 
(2) Εκπόνηση βιβλιογραφικής έρευνας, βάσει προτεινόμενων θεμάτων που θα σας δοθούν. 
 
Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από 2, 3 ή 4 άτομα. Επίσης, όποιος φοιτητής επιθυμεί, μπορεί να εκπονήσει ατομική εργασία. Όλες οι ομάδες θα παρουσίασουν την εργασία τους με τη μορφή Power Point κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μαθήματων του εξαμήνου. 
 
Η παράδοση των εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά στο lab.ped@uoi.gr, μέχρι 21/04/2019.
 
Θα πρέπει να αποσταλεί τόσο το word όσο και το power point της εργασίας. Στο θέμα του email που θα στείλετε θα γράψετε τον κωδικό του μαθήματος (ΝΥ104α) και τα επώνυμα των φοιτητών που συνθέτουν την ομάδα σας. (παράδειγμα: ΝΥ104α_Μακρή_Παπαδοπούλου).  Επίσης στα ονόματα  των αρχείων (word και power point) που θα αποστείλεται θα πρέπει να αναγράφονται τα επώνυμα των φοιτητών της ομάδας (Παράδειγμα: Μακρή_Παπαδοπούλου)
 
**Παρακαλούμε σημειώστε πως η εργασία δεν είναι υποχρεωτική αλλά προσθετική, με βαθμολόγηση έως 3 βαθμούς. Οι φοιτητές που δεν θα εκπονήσουν εργασία θα μπορούν να λάβουν έως και 7 βαθμούς από τη γραπτή τους εξέταση. (Δηλαδή η γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθεί με άριστα το 7 και στους φοιτητές που θα εκπονήσουν εργασία θα προστεθεί ο βαθμός της εργασίας που θα βαθμολογηθεί με άριστα το 3)
 Δηλώστε τις ομάδες σας και την εργασία εδώ
 
Καλή επιτυχία!
 
Από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας,
εκ μέρους της διδάσκουσας, Καθ. κ. Μαρίας Σακελλαρίου
Τηλ: 2651005884

Contact Us

earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com

marisak(@)uoi.gr

+30 265 100 5884

+30 265 100 5700

Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα

Acknowlegements
  This website is designed and supported by the Informatics Teacher, Petros Tzimas.
The logo is designed by  Xrisianna Karameri, Architect, Actress.