Μάθημα: Προσχολική Παιδαγωγική – Σύγχρονες Διδακτικές Προτάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020                      

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το μάθημα επικεντρώνεται, στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών/ φοιτητριών για θέματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Κοινωνικοπαιδαγωγικής Μάθησης στην Προσχολική Εκπαίδευση και στην εφαρμογή τους όσον αφορά τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον του Νηπιαγωγείου.

  • Διαρθρώνεται σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, ομαδικές και ατομικές εργασίες, σενάρια διδασκαλίας, φροντιστηριακές ασκήσεις και συλλογικές συζητήσεις.
  • Ο τελικός βαθμός στις εξετάσεις συνυπολογίζεται από τις γραπτές εξετάσεις και από τη συμμετοχή στις εργασίες, οι οποίες συνδέονται με το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τη διδάσκουσα κάθε Τετάρτη από τις 17:00 μ.μ μέχρι τις 19:00μ.μ στην Εργαστηριακή Αίθουσα Προσχολικής Παιδαγωγικής,  στον 3ο όροφο, όπου θα υποστηρίζονται για την μελέτη  και για την συγγραφή των εργασιών τους.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε  Παρασκευή,  15:00-18:00 μ.μ

Αίθουσα Σεμιναρίων (1ος όροφος Π.Τ.Ν.)

Η Διδάσκουσα
                                                       Δρ. Παναγιώτα Στράτη