ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

                                                                                                                   Ιωάννινα 8.11.2018

 • Παράδοση εργασιών στο e-mail: lab.ped@uoi.gr
  Τελική ημερομηνία υποβολής: 30/11/2018
 • Στο θέμα του e-mail γράψτε τον κωδικό του μαθήματος, τον αριθμό της ομάδας και τα επώνυμα των συμμετεχόντων π.χ. ΠΝΥ130_ΟΜΑΔΑ1_ΑΓΓΕΛΟΥ_ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 • Αποθηκεύστε το αρχείο word με τον ίδιο τρόπο όπως πιο πάνω (ΠΝΥ130_ΟΜΑΔΑ1_ΑΓΓΕΛΟΥ_ΓΕΩΡΓΙΟΥ_ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_ΘΕΟΔΩΡΟΥ)
 • Δημιουργήστε ένα Power Point με τα βασικά σημεία της εργασίας σας, το οποίο θα παραδώσετε την ημέρα παρουσίασής της.

Ομάδες εδώ!!! 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

 

 1. Καινοτόμος Σχεδιασμός της παιδαγωγικής εργασίας στο Νηπιαγωγείο με βάση το Πρόγραμμα High Scope
 2. Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της Συνεργασίας με την οικογένεια και την Κοινότητα. Απόψεις εκπαιδευτικών και οικογένειας
 3. Σχεδιασμός της Αυθεντικής Αξιολόγησης σε Προσχολικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Απόψεις εκαπιδευτικών
 4. Η Διαθεματική προσέγγιση στην Προσχολική Εκπαίδευση. Απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών
 5. Η Διαθεματική προσέγγιση στην Προσχολική Εκπαίδευση. Απόψεις εκπαιδευτικών
 6. Παιδαγωγική διαχείριση του χώρου σε Προσχολικά περιβάλλοντα μάθησης. Απόψεις εκπαιδευτικών
 7. Διαφοροποιημένη μάθηση και ευελιξία για «ένα σχολείο για όλους».
 8. O ρόλος και τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης στο νηπιαγωγείο.
 9. Σύγχρονα Μοντέλα μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο
 10. Παράγοντες που επιδρούν στην ομαλή μετάβαση των παιδιών στα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης
 11. Συμπερίληψη στην εκπαίδευση. Θεωρίες και εκπαιδευτική πολιτική που την υποστηρίζουν (inclusive education)
 12. Σύγχρονα Μοντέλα μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

 

 • Κάθε ομάδα, από τον πίνακα που έχει ανακοινωθεί, θα επιλέξει και θα αναπτύξει ένα θέμα από την παραπάνω λίστα.
 • Η έκταση των εργασιών από 2500 έως 3000 λέξεις.

Καλή Επιτυχία!!!!

Επικοινωνία 
  earlychildhoodpedagogy<@>gmail.com
marisak<@>uoi.gr
+30 265 100 5884
+30 265 100 5700
Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα
 Ευχαριστίες
  Ο παρόν Ιστοχώρος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον Καθηγητή Πληροφορικής, κ. Πέτρο Τζίμα.
Το λογότυπο της σελίδας φιλοτέχνησε η φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, κ. Χρυσιάννα Καραμέρη.
© 2016 Προσχολική Παιδαγωγική