Πρακτική Άσκηση - Καλοκαίρι 2013 | Ενημερωτική εκδήλωση

Πρακτική Άσκηση - Καλοκαίρι 2013 | Ενημερωτική εκδήλωση

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και

του νέου κύκλου πρακτικής άσκησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2013), το Γραφείο Πρακτικής

Άσκησης σε συνεργασία με τη Τμήμα διοργανώνουν Ενημερωτική Εκδήλωση για τους

φοιτητές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013, 17:00 στο

Αμφιθέατρο του τμήματος.