Σύντομη Εισήγηση στο 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ

Εργαστήριο : «Νηπιαγωγείο του Δάσους»

Το Καινοτόμο Εναλλακτικό Μοντέλο Προσχολικής Παιδαγωγικής «Νηπιαγωγείο του Δάσους» εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την άνοιξη του 2012 και βασίσθηκε στο παιδαγωγικό μεταρρυθμιστικό κίνημα της «Παιδαγωγικής του Δάσους». Η εφαρμογή αυτού του παιδαγωγικού ρεύματος υλοποιήθηκε με επιτυχία για ένα μήνα από φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την επιστημονική εποπτεία της Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίας Σακελλαρίου στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδασκαλία - Εφαρμογές ΙΙ» (Πρακτική Άσκηση των φοιτητών), μαζί με το προσωπικό, τα παιδιά και τους γονείς του 23ου Νηπιαγωγείου στο δάσος Πολιτεία-Δροσιά της πόλης των Ιωαννίνων.
Η πρώτη λειτουργία «Νηπιαγωγείου του Δάσους» καταγράφεται το 1951 στη Δανία (Skovbomehaven), ωστόσο οι ρίζες της Παιδαγωγικής του Δάσους ανιχνεύονται στη Σουηδία το 1892. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από ογδόντα « Νηπιαγωγεία του Δάσους» στη Δανία, ισότιμα με τα άλλα νηπιαγωγεία της χώρας. Το 1993 ιδρύθηκε επίσημα και το πρώτο «Δασικό Νηπιαγωγείο» στη Γερμανία, ενώ σήμερα λειτουργούν πάνω από 500 τόσο στη Γερμανία, όσο και σε άλλες χώρες όπως στην Αυστρία και την Ελβετία.
Πρόκειται για ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, όπου με βάση την προώθηση της κοινωνικής και κινητικής ικανότητας του παιδιού υποστηρίζεται η διαφοροποιημένη αντίληψη, η οποία σε σύνδεση με τη βιωματική-αισθητηριακή αντίληψη συνιστούν βασική προϋπόθεση τόσο για τη νοητική του ανάπτυξη, όσο και για την ανάπτυξη της δημιουργικής, κριτικής και αυτόνομης σκέψης του. Η Παιδαγωγική του Δάσους, μέσα από την πολυμορφία των ερεθισμάτων, προσφέρεται και για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, αφού τα παιδιά μέσα από τη βιωματική και συναισθηματική σχέση που αναπτύσσουν με τη φύση, καλλιεργούν στάσεις σεβασμού και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτή, βασικές παράμετροι για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών στο μέλλον. Το Νηπιαγωγείο του Δάσους επιτυγχάνει όλους τους στόχους του νηπιαγωγείου, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή του στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που οφείλονται στην κοινωνική προέλευση των μαθητών. Το Νηπιαγωγείο του Δάσους αποτελεί το κατεξοχήν πλαίσιο, μέσα στο οποίο τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών αποτελούν αφετηρία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους από το περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι το παιχνίδι με υλικά του δάσους, η δημιουργία καταφυγίων ή άλλων δομών από κλαδιά, η αναρρίχηση στα δέντρα, η εξερεύνηση του δάσους, η καταμέτρηση αντικειμένων, ο εντοπισμός μαθηματικών μοτίβων, η απαγγελία ποιημάτων, το τραγούδι, τα παιχνίδια μνήμης, κ.ά.
Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου θα γίνει παρουσίαση του Καινοτόμου Προγράμματος και Βιωματική Εφαρμογή με βάση τις αρχές της «Παιδαγωγικής του Δάσους».


 Το πρόγραμμα του Συνεδρίου


 

Contact Us

earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com

marisak(@)uoi.gr

+30 265 100 5884

+30 265 100 5700

Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα

Acknowlegements
  This website is designed and supported by the Informatics Teacher, Petros Tzimas.
The logo is designed by  Xrisianna Karameri, Architect, Actress.