Ερευνητικά Προγράμματα

2012

Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το Π.Τ.Ν. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2013-2015 (Συνεδρία της Γ.Σ. του Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 460/28-3-2012)

2012 Επιστημονικώς Υπεύθυνη για το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της υπό έγκριση διατμηματικής, διαπανεπιστημιακής Πρότασης: «Καινοτόμες δράσεις σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός» στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (αρ. πρωτ. 699/18-1-2012 έγγραφο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών). Συνεργαζόμενα Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ: Θεολογική Σχολή και Πανεπιστήμιο Κρήτης: Π.Τ.Δ.Ε (κωδικός πρότασης 144)
2012 Επιστημονικώς Υπεύθυνη εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» κωδικός πρόσκλησης 4 - αριθ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60

2008 - 2010

Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Evaluation Quality of services Providing Early Childhood Education and Care, 2008-2010»
2000 Επιστημονικώς Υπεύθυνη του κοινοτικού προγράμματος ανταλλαγών / τοποθετήσεων LEONARDO DA VINCI που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία και Γερμανία από 24.3-8.4.2000 (Απόφαση ΥΠΕΠΘ ΙΑ/100/14.2.2000).
1999 Επιστημονικώς Υπεύθυνη του κοινοτικού προγράμματος ανταλλαγών / τοποθετήσεων LEONARDO DA VINCI που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία από 5-20 Μαρτίου 1999 (Απόφαση ΥΠΕΠΘ ΙΑ/88/24.2.1999).

Contact Us

earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com

marisak(@)uoi.gr

+30 265 100 5884

+30 265 100 5700

Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα

Acknowlegements
  This website is designed and supported by the Informatics Teacher, Petros Tzimas.
The logo is designed by  Xrisianna Karameri, Architect, Actress.