Δελτίο Τύπου - Διεθνής Προσυνεδριακή Συνάντηση Προσχολικής Παιδαγωγικής

Διεθνής Προσυνεδριακή Συνάντηση Προσχολικής Παιδαγωγικής

Κεντρικό Αμφιθέατρο
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 9-10 Μαΐου 2014

Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία

Την Παρασκευή και το Σάββατο 9 και 10 Μαΐου 2014 διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η Διεθνής Προσυνεδριακή Συνάντηση Προσχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία. Στόχος της Διεθνούς Συνάντησης είναι να συζητηθεί η έννοια της μετασχηματιστικής Παιδαγωγικής για την προσχολική ηλικία.
Η συζήτηση αυτή είναι επίκαιρη καθώς η σύγχρονη εκπαίδευση μετασχηματίζεται και επηρεάζεται από τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, των νέων τεχνολογιών και της διαπολιτισμικότητας. Αυτός ο μετασχηματισμός αποτελεί κομβικό σημείο για την ανανέωση της παιδαγωγικής πράξης και της διδακτικής μεθοδολογίας.
Η μετασχηματιστική παιδαγωγική αποτελεί μια οραματική/χειραφετική αλλά και μια ρεαλιστική πρόταση. Οραματική γιατί θέτει τον εκπαιδευτικό και τη μάθηση στο επίκεντρο της κοινωνίας της γνώσης ως παράγοντες αλλαγής που στοχεύουν σε ένα διαφορετικό και καλύτερο μέλλον μέσα από την αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων και ανισοτήτων του παρόντος. Ρεαλιστική γιατί ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της νέας τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης και της πολιτισμικής αλλαγής δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να πετύχουν το καλύτερο δυνατό με βάση τις δεδομένες κοινωνικές συνθήκες. Επειδή δηλαδή, προσβλέπει στην καλλιέργεια ΝΕΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που είναι σημαντικές για τον πολίτη, τον εργαζόμενο και το άτομο του 21ου αιώνα και που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των μαθητών αλλά και την ίδια την κοινωνία.

Οι ακαδημαϊκοί, οι ερευνητές, οι φοιτητές και οι επαγγελματίες της Προσχολικής Παιδαγωγικής που συμμετέχουν στη Διεθνή Συνάντηση από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα εξετάσουν τον τρόπο που μετασχηματίζεται η σύγχρονη παιδαγωγική ως προς την οργάνωση των σύγχρονων χώρων μάθησης, το είδος επικοινωνίας, τις διυποκειμενικές σχέσεις, τις κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες, καθώς και τα επιστημολογικά, παιδαγωγικά και ηθικά νοήματα της εκπαίδευσης που απευθύνεται στην προσχολική ηλικία.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ρόλο του νέου κπαιδευτικού, τα χαρακτηριστικά του και τον επαγγελματισμό του. Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής είναι οι επιστήμονες της Εκπαίδευσης και ως τέτοιοι χρειάζεται να πρωταγωνιστήσουν στις κοινωνικές αλλαγές και το σχεδιασμό της εκπαίδευσης του μέλλοντος.
Σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα αυτό θα γίνουν από τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κυπριανό και τον κ. Μπάκα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα δώσουν την ιστορική διάσταση του ζητήματος της εκπαίδευσης των ίδιων των εκπαιδευτικών ώστε να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την από και πέρα εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Αυτό καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο λόγω των αποφάσεων του Υπουργείου να προσδιορίσει ένα ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο εισαγωγής στα πανεπιστήμια για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα στη χώρα μας, μετά από 3 δεκαετίες προσφοράς, διέρχονται από ένα κρίσιμο σταυροδρόμι μετασχηματισμού και βιωσιμότητας. Η κατεύθυνση που θα πάρουν ή θα αλλάξει ριζικά την φυσιογνωμία τους ή θα τα συρρικνώσει. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα, δεν εκπαιδεύουν πια εκπαιδευτικούς που προρίζονται να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι που απλά θα μεταφέρουν και θα μεταδίδουν τη γνώση στο σχολείο. Εκπαιδεύουν επιστήμονες της εκπαίδευσης που θα σχεδιάζουν τα ίδια τα προϊόντα της μάθησης και που θα παράγουν οι ίδιοι γνώση για διαφοροποιημένα περιβάλλοντα μάθησης και εργασίας. Στη μετασχηματιστική παιδαγωγική ο εκπαιδευτικός καθίσταται σχεδιαστής μαθησιακών εμπειριών, επιτρέποντας έτσι τον οριζόντιο διάλογο, τη συνεργασία, τη συμμετοχικότητα και τη διαδραστικότητα μεταξύ των μαθητών, αλλά και του ιδίου του εκπαιδευτικού με τους μαθητές ορίζοντας έτσι ένα νέο πρότυπο δημοκρατικής λειτουργίας του μελλοντικού πολίτη. Στην οικοδόμηση του προφίλ των συγχρονων εκπαιδευτικών θα εισφέρουν οι εισηγήσεις των κ. Αυγητίδου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, της κ. Καλογιαννάκη και του κ. Καρρά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και των κ. Φωτοπούλου και Υφαντή από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Βασικές διαστάσεις της μετασχηματιστικής παιδαγωγικής και ιδιαίτερα η προσφορά της στην εκπαίδευση του σύγχρονου πολίτη, στην διδασκαλία των γλωσσών με διαδικτυακές εφαρμοφές, στη δια βίου μάθηση και στη σχολική διαμεσολάβηση θα συζητηθούν από τους προσκεκλημένους ομιλητές κκ. Πέτρου, Πρόεδρο του Τμήματος Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Τσεκούρα από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, Παγγέ και Θάνο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Επιπλέον, θα συζητηθούν σύγχρονα θέματα που μπορούν να μετασχηματίσουν την προσχολική εκπαίδευση όπως οι νέες διαδραστικές τεχνολογίες και η επίδρασή τους στη μάθηση, το πορτφόλιο δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, οι διατροφικές πρακτικές και η φυσική άκσηση των νηπίων, μοντέλα σωματογνωσίας και παράλληλης στήριξης και ο ρόλος του πολυτροπικού παιχνιδιού στην παιδική ηλικία που θα εισηγηθούν οι κκ. Καμέας από το ΕΑΠ, Αντωνίου από το Πανεπιστήμιο της Καμπέρα /Αυστραλία, η κ. Σκουτέρη από το Πανεπιστήμιο Deakin/Αυστραλία, η κ. Χατζηγιάννη από το Πανεπιστήμιο Charles Sturt, Αυστραλία, οι κ. Στράτη και Αναγνωστοπούλου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η κ. Yelland από το Πανεπιστήμιο Victoria/Αυστραλία.
Τέλος, οι φοιτητές/τριες του Δ΄έτους του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα παρουσιάσουν με εισηγήσεις και POSTERS την εφαρμογή της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού στο σχεδιασμό των διδακτικών ενοτήτων της Πρακτικής τους Άσκησης στα Νηπιαγωγεία της πόλης των Ιωαννίνων, με υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Σακελλαρίου. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία ο εκπαιδευτικός είναι ερευνητής δράσης και σχεδιαστής μαθησιακών ενοτήτων, η οποία αναβαθμίζει την πρακτική εμπειρία των φοιτητών στο σχολείο και μετασχηματίζει τον τρόπο μάθησής τους. Η συνέργεια δύο πανεπιστημίων (Ιωαννίνων και Πατρών) και ενός ερευνητικού φορέα του εξωτερικού (Common Ground Illinois, USA) στην πειραματική εφαρμογή αυτού του τρόπου εκπαίδευσης των φοιτητών είναι σημαντική για την απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση στο χώρο της αρχικής εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών με νέα συνεργατικά μοντέλα μάθησης και έρευνας.
Η οικοδόμηση συνεργατικών πρακτικών μάθησης, στη βάση των κοινοτήτων πρακτικής που στοχεύουν σε συνέργειες και αναστοχασμό, αλλά και στη συλλογική νοημοσύνη που διαχειρίζεται τη ρευστότητα και την αμφισημία της κοινωνικής αλλαγής, θα αναλυθούν στην τελευταία εισήγηση της Διεθνούς Συνάντησης από την κ. Σακελλαρίου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την κ. Αρβανίτη από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας στη Διεθνή Προσυνεδριακή Συνάντηση θα αποτελέσει προπομπό για το 2ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής Παιδαγωγικής που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15-17 Μαΐου του 2015 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου και θα συζητηθούν ενδελεχώς η μετασχηματιστική φύση της προσχολικής παιδαγωγικής και ιδιαίτερα θέματα όπως ο σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών, θέματα αξιολόγησης και γραμματισμών στην παιδική ηλικία, κ.α.
Περισσότερες πληροφορίες για τη Διεθνή Συνάντηση και τα Συμπόσια Προσχολικής Παιδαγωγικής θα βρείτε στο earlychildhoodpedagogy.gr/symposia.

 

Contact Us

earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com

marisak(@)uoi.gr

+30 265 100 5884

+30 265 100 5700

Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα

Acknowlegements
  This website is designed and supported by the Informatics Teacher, Petros Tzimas.
The logo is designed by  Xrisianna Karameri, Architect, Actress.