Δελτίο Τύπου - 3ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής

3ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής

"Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη  Προγραμμάτων Σπουδών

και στη Διδασκαλία"

23 &24 Απριλίου 2016,

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής,

Λευκωσία-Κύπρος

3rd Early Childhood Pedagogy Symposium:

"Contemporary Trends in Curriculum Development and Teaching",

University of Cyprus on 23-24 April 2016, Nicosia

http://earlychildhoodpedagogy.gr/symposia

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και την Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων, συνδιοργανώνουν το 3ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής,  το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Απριλίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

 Το 3ο Διεθνές Συμπόσιο, είναι το 4ο,  σε μια σειρά Διεθνών Συμποσίων που διοργανώνονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτή η κανονικότητα στη διοργάνωση Διεθνών Συμποσίων, αποδεικνύει την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης δυναμικής, η οποία αφορά την επιστημονική μελέτη και διερεύνηση ζητημάτων που εμπίπτουν στην επιστήμη της Παιδαγωγικής και της Προσχολικής Παιδαγωγικής.  Αυτό δείχνει, ότι είναι σε θέση να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις, και τις μεταβολές στο κοινωνικό συγκείμενο, και να προάγει την Παιδαγωγική, τόσο στη θεωρητική, όσο  και στην πραξιακή της διάσταση.

Ο τίτλος του 3ου Διεθνούς Συμποσίου είναι «Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και στη Διδασκαλία» και εμπεριέχει τους βασικούς όρους του προβληματισμού. Δηλαδή, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και Διδασκαλία, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού, πολιτισμικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Η ανάγκη για αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου, της σκέψης, της δημιουργικότητας, των ιδιαίτερων ταλέντων και κλίσεων των παιδιών στο σχολείο, συχνά εκδηλώνεται σε νόμους, πολιτικές, μεταρρυθμίσεις και πρακτικές πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο. Η δημιουργία και υλοποίηση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, τόσο σε μικροεπίπεδο, όσο και σε μακροεπίπεδο, που να στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος και στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, φαίνεται – και χρειάζεται – να ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη. Παράλληλα, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας και η αξιοποίηση εποικοδομητικών μεθόδων διδασκαλίας, που να στοχεύουν σε καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, προβάλλουν ως απαραίτητες παιδαγωγικές επιλογές. Για να υλοποιηθούν όμως αυτές, επιβάλλεται η συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενίσχυση των διδακτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ως προς την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων, πρακτικών και προσεγγίσεων.

 Λαμβάνοντας υπόψη αυτές και παρόμοιου τύπου προκλήσεις, το 3ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα “Σύγχρονες τάσεις στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και τη Διδασκαλία”, στοχεύει να αποτελέσει μέσο και χώρο ακαδημαϊκής σκέψης, διεπιστημονικής έρευνας, επαγγελματικής τεκμηρίωσης και αναστοχαστικού διαλόγου, για ακαδημαϊκούς, ερευνητές/τριες, μεταπτυχιακούς / διδακτορικούς φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και επαγγελματίες στην Εκπαίδευση και την Παιδαγωγική στην παιδική ηλικία.

Οι Δειγματικές θεματικές προτεραιότητες του 3ου Διεθνούς Συμποσίου είναι ενδεικτικά:

- Προσχολική Παιδαγωγική και Προγράμματα Σπουδών

- Προσχολική Εκπαίδευση και Συγκριτική Παιδαγωγική

- Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων

-Ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

- Διαφοροποίηση διδασκαλίας και μάθησης

- Ποιότητα στην Εκπαίδευση και αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού

- Σύγχρονες τάσεις στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων

- Χρήση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και διδακτικές προσεγγίσεις

- Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και διδακτικές προσεγγίσεις

- Επιμόρφωση και Δια Βίου Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

-Έρευνα δράσης ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών

-Προσχολική Παιδαγωγική και συνεργασία Οικογένειας-Σχολείου-Κοινότητας

- Αποτελεσματική διδασκαλία

- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Για την πραγματοποίηση του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής στην Κύπρο συνεργάστηκαν επίσης:

-Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ για την πολιτισμική ετερότητα, τον διαπολιτισμικό διάλογο για έναν πολιτισμό ειρήνης.

-Το Πανεπιστήμιο Κρήτης  και η Σχολή Επιστημών Αγωγής,  με το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος, και

- το Πανεπιστήμιο Πατρών με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία.

Θερμές  ευχαριστίες εκφράζουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ιδιαίτερα στον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη, για την αμέριστη συμπαράσταση σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.

 Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και ιδιαίτερα στην Καθηγήτρια κ. Μαίρη Κουτσελίνη, Πρόεδρο του Τμήματος, για την καθοριστική συμβολή της στη διοργάνωση αυτού του Συμποσίου, στην αγαπημένη και φιλόξενη Κύπρο μας.

 Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στους διακεκριμένους προσκεκλημένους εισηγητές του 3ου Διεθνούς Συμποσίου και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του.

Η  Επιστημονικώς Υπεύθυνη του 3ου Διεθνούς Συμποσίου

Μαρία Σακελλαρίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Contact Us

earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com

marisak(@)uoi.gr

+30 265 100 5884

+30 265 100 5700

Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα

Acknowlegements
  This website is designed and supported by the Informatics Teacher, Petros Tzimas.
The logo is designed by  Xrisianna Karameri, Architect, Actress.