Διαμορφωτική αξιολόγηση της προσέγγισης Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Επείγον

Οι φοιτητές/τριες του 4ου έτους που συμμετέχουν στα μαθήματα Διδασκαλία Εφαρμογές Ι &II και πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση την Άνοιξη του 2015, καλούνται να συμβάλουν στη Συλλογή Δεδομένων ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανατροφοδότησης για την αποτελεσματικότητα και χρηστικότητα της προσέγγισης Μάθηση μέσω Σχεδιασμού.
Η αξιολόγηση του προγράμματος είναι διαμορφωτική και γίνεται σε 3 διακριτές φάσεις (στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης). Για το σκοπό αυτό καλούνται οι φοιτητές/τριες να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά συγκεκριμένα ερωτηματολόγια (σε σύνδεσμο του surveymonkey) σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται εγκαίρως.

Πιο συγκεκριμένα στην Α’ Φάση
Μέχρι την Τετάρτη 13/3/15 (μετά την 1η βδομάδα της Πρακτικής Άσκησης) θα πρέπει να συμπληρωθούν:
• Η Αρχική Έρευνα για τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (ατομική απάντηση) μέσα από τον σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/9GMKZ9P
• Η αποτίμηση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών (1η) (ομαδική απάντηση- μία απάντηση ανά ζευγάρι) μέσα από τον σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/9G58RZ5

Για την διευκόλυνση της συμμετοχής σας στην έρευνα σας επισυνάπτουμε για να μελετήσετε
• Α) τη λίστα με την αποτίμηση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών
• Β) τη λίστα παρατήρησης για να κρατάτε σημειώσεις ώστε να τη συμπληρώσετε στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης.
Τα δύο αυτά αρχεία μπορείτε να τα εκτυπώσετε και να τα έχετε μαζί σας στην τάξη ώστε να σημειώνετε πάνω τις παρατηρήσεις σας με σκοπό να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά στις προβλεπόμενες ημερομηνίες τις τελικές σας απαντήσεις.

Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ερωτηματολόγια τα οποία θα συμπληρώνονται σταδιακά.

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
Μαρία Σακελλαρίου


Κατανόηση προφορικών κειμένων

Εβδομαδιαία Συνολική Αποτίμηση Διδασκαλίας

 

Contact Us

earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com

marisak(@)uoi.gr

+30 265 100 5884

+30 265 100 5700

Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα

Acknowlegements
  This website is designed and supported by the Informatics Teacher, Petros Tzimas.
The logo is designed by  Xrisianna Karameri, Architect, Actress.