Διαμορφωτική αξιολόγηση της προσέγγισης Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (3)

3η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαμορφωτική αξιολόγηση της προσέγγισης
Μάθηση μέσω Σχεδιασμού
Μαθήματα Διδασκαλία Εφαρμογές Ι &II
Πρακτική Άσκηση Άνοιξη 2015


Αγαπητοί/τές φοιτητές/ τριες του 4ου έτους,
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις της B’ φάσης ανατροφοδότησης της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού.
Σας ενημερώνω ότι η Γ’ Φάση ανατροφοδότησης για την αποτελεσματικότητα και χρηστικότητα της προσέγγισης Μάθηση μέσω Σχεδιασμού, καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία είναι τώρα διαθέσιμα για τις απαντήσεις σας. Μπορείτε να τα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο του surveymonkey.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι

Α) Για την τελευταία βδομάδα της Πρακτικής Άσκησης και μέχρι την Παρασκευή 3/4/2015 θα πρέπει να συμπληρωθούν:

  • Η λίστα παρατήρησης (ομαδική απάντηση) μέσα από τον σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/5SXN2WS
  • Η αποτίμηση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών (3η) (ατομική απάντηση) θα πρέπει να επαναληφθεί και στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης μέσα από τον σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/9HNKWLS

Β) Για την τελική αποτίμηση της όλης εμπλοκής σας με την προσέγγιση Μάθηση μέσω Σχεδιασμού
Μέχρι την Παρασκευή 24/4/2015 (μετά τις διακοπές του Πάσχα) θα πρέπει να συμπληρωθούν:

  • Η αξιολόγηση της αναθεωρημένης Μαθησιακής Ενότητας (ατομική απάντηση) μέσα από τον σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/96Y8NSY
  • Η Τελική Έρευνα για τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (ατομική απάντηση) μέσα από τον σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/XLBV693
  • Και η Κλίμακα Διαπολιτισμικής Ευαισθητοποίησης (ατομική απάντηση) μέσα από τον σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/XLZGMHV

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
Μαρία Σακελλαρίου

Contact Us

earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com

marisak(@)uoi.gr

+30 265 100 5884

+30 265 100 5700

Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα

Acknowlegements
  This website is designed and supported by the Informatics Teacher, Petros Tzimas.
The logo is designed by  Xrisianna Karameri, Architect, Actress.