(Επείγον!!!) Εργαλεία Αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης

Υπενθυμίζεται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές ότι η αποτίμηση της ίδιας της Πρακτικής Άσκησης θα γίνει με 2 βασικά εργαλεία,

τα οποία θα απαντηθούν ηλεκτρονικά στο survey monkey. Προσοχή! Μόλις γίνεται η καταχώρηση δεν μπορούν να υπάρξουν αλλαγές, γιαυτό τα εργαλεία θα είναι και σε μορφή word (Εργαλείο Αξιολόγησης Ικανοτήτων, Φύλλο Παρατήρησης ), ώστε να υπάρχει δυνατότητα να κρατούνται σημειώσεις στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης και στη συνέχεια να καταχωρούνται οι ερωτήσεις συνολικά στο ηλεκτρονικό εργαλείο.

 

Τα εργαλεία αυτά συμπληρώνονται από κοινού και από τα δύο μέλη του ζευγαριού της Πρακτικής Άσκησης και είναι:

 1. Η Λίστα Αξιολόγησης Ικανοτήτων

  Οι φοιτητές (το ζευγάρι της Πρακτικής Άσκησης ) απαντούν συνολικά για τις ικανότητες ΟΛΩΝ των μαθητών, όπως αυτές διαπιστώνονται στην αρχή (τις πρώτες 3-4 μέρες από τη στιγμή που αναλαμβάνουν την τάξη- Λίστα 1), στη μέση (Λίστα 2) και στο τέλος (Λίστα 3) της Πρακτικής Άσκησης. Άρα συμπληρώνονται 3 λίστες.
  Μεγάλη έμφαση δίνεται:
  1. στην όσο το δυνατόν καλύτερη καταγραφή των περισσότερων ικανοτήτων των μαθητών στην αρχή της Πρακτικής Άσκησης για να αναπροσαρμοστεί/εμπλουτιστεί ο σχεδιασμός αν αυτό είναι αναγκαίο.
   Η πρώτη λίστα θα πρέπει αν συμπληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 στο https://www.surveymonkey.com/s/866X82L
  2. στην αποτίμηση των ικανοτήτων στη μέση της Πρακτικής Άσκησης για διαφοροποίηση της παρέμβασης αν αυτό απαιτηθεί (προσοχή κρατάμε σημειώσεις για την όποια διαφοροποίηση απαιτηθεί ως προς την διδακτική παρέμβαση και οι οποίες κατατίθενται στο αναστοχαστικό ημερολόγιο).
   Η δεύτερη λίστα θα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 στο https://www.surveymonkey.com/s/V8DR336
  3. και στην τελική αποτίμηση των ικανοτήτων των μαθητών με βάση το σχεδιασμό και τα όσα αυτός προέβλεπε. Είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν και δείγματα της δουλειάς των παιδιών, ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την επιδοσή τους. Έτσι θα πρέπει μαζί με την τελική αποτίμηση να κατατεθεί ένας φάκελος/πορτφόλιο στο τέλος της Π.Α.(στο Εργαστήριο Προσχολικής Παιδαγωγικής) που θα έχει για κάθε κατηγορία ικανοτητών δείγματα δουλειάς των παιδιών (πρωτότυπα ή σε φωτογραφίες), με ένα μικρό σχολιασμό ως προς την τελική αποτίμηση της επίδοσης από όλη την ομάδα/τάξη συνολικά.
   Η τρίτη λίστα αξιολόγησης θα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στο https://www.surveymonkey.com/s/V8YCLPP

 2. Το εβδομαδιαίο φύλλο Παρατήρησης

  Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται από κοινού στο τέλος κάθε εβδομάδας από το ζευγάρι της Πρακτικής, ώστε να συζητιούνται και να αποτυπώνονται βασικές παράμετροι της διδασκαλίας.

  1ο φύλλο παρατήρησης στο https://www.surveymonkey.com/s/8Z7ZGB7

  2ο φύλλο παρατήρησης στο https://www.surveymonkey.com/s/V8RKZSJ

  3ο φύλλο παρατήρησης στο https://www.surveymonkey.com/s/V8RNHJZ

  4ο φύλλο παρατήρησης στο https://www.surveymonkey.com/s/V8T232R

  Τέλος, όλοι οι φοιτητές/τριες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να συμπληρώσουν ΑΤΟΜΙΚΑ και μέχρι τις 30/4/2014 την αξιολόγησή τους για την μέθοδο Μάθηση μέσω Σχεδιασμού και συγκεκριμένα
  • Το 2ο αναστοχαστικό ημερολόγιο μέχρι τις 30/4/2014 στο https://www.surveymonkey.com/s/BV5Z9TN Εδώ αναφέρουνται συνοπτικά όλες τις παρατηρήσεις που ήταν πολύ σημαντικές και που χαρακτήρισαν την Πρακτική σας Άσκηση και την εμπειρία σας σε αυτή

  • Την αξιολόγηση του αναθεωρημένου σχεδιασμού που θα γίνει μετά την Πρακτική Άσκηση. Δηλαδή εδώ θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα γενικά της μαθησιακής ενότητας μέχρι τις 30/4/2014 στο https://www.surveymonkey.com/s/BVCQQLL

  • Την τελική αποτίμηση της εμπειρίας τους με τη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού μέχρι τις 30/4/2014 στο https://www.surveymonkey.com/s/BVXLLKZ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συζήτηση για θέματα της Πρακτικής Άσκησης απευθυνθείτε στην Αν.Καθηγήτρια κ. Μαρία Σακελλαρίου (υπεύθυνη της Π.Α.)στο marisak@uoi.gr ή στο earlychildhoodpedagogy@gmail.com


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!!

 


 

 

Εργαλείο Αξιολόγησης Ικανοτήτων

Φύλλο Παρατήρησης

Contact Us

earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com

marisak(@)uoi.gr

+30 265 100 5884

+30 265 100 5700

Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα

Acknowlegements
  This website is designed and supported by the Informatics Teacher, Petros Tzimas.
The logo is designed by  Xrisianna Karameri, Architect, Actress.