ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜμΣ – LbyD ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα φοιτητών σχετικά με το προσχέδιο της πρακτικής άσκησης στην πλατφόρμα. Επειδή είναι πολλά τα e-mails αλλά και πολλά επαναλαμβάνονται επιλέξαμε σε αυτή τη φάση να υπάρξουν κάποιες οδηγίες γενικότερες που αφορούν τόσο στη δομή της εργασίας σας όσο και σε τεχνικά θέματα πλατφόρμας.


Πιο συγκεκριμένα:


Καταγράψτε τη μαθησιακή σας ενότητα (γνωστικούς στόχους, γνωστικές διαδικασίες και γνωστικά αποτελέσματα) αρχικά σε ένα αρχείο word και κατόπιν μεταφέρετε τα δεδομένα στα αντίστοιχα πεδία της πλατφόρμας. Αποφεύγετε να γράφετε απευθείας πάνω στην πλατφόρμα προς ασφάλεια των δεδομένων σας. Μη ξεχνάτε να ενημερώνετε κάθε φορά που ανεβάζετε ή τροποποιείτε δεδομένα. Επίσης μη ξεχνάτε την επιλογή «Προσθήκη δραστηριότητας» κάθε φορά που δημιουργείτε νέα δραστηριότητα ( διαφορετικά σας σβήνει όσα έχετε ήδη δημιουργήσει).


Σε αυτό το στάδιο του προσχεδίου της εργασίας δε χρειάζεται να συμπεριλάβετε γνωστικές διαδικασίες σχετικά με την 25η Μαρτίου. Αυτό θα γίνει σε ένα επόμενο στάδιο. Επίσης μπορείτε να παραλείψετε το « γνωστικό πεδίο» .
Πολλά ερωτήματα αφορούν στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ομάδες στην είσοδο της πλατφόρμας. Αυτό συνήθως συμβαίνει κάποιες φορές όταν το σύστημα είναι ήδη "φορτωμένο". Δοκιμάστε επίσης να κάνετε "login" από διαφορετικούς περιηγητές π.χ. internet explorer – Mozilla, google chrome κ.α.)


Ερωτήματα που αφορούν: επιλογή γλώσσας στην πλατφόρμα (Ελληνικά – Αγγλικά), επιλογή URL, αποθήκευση δεδομένων κ.α. έχουν απαντηθεί ήδη στην ιστοσελίδα στο Νέα Μάθηση/ Συχνές Ερωτήσεις .

Σημείωση1: Το προσχέδιο στην πλατφόρμα δεν είναι απλά ενδεικτικό. Οι δραστηριότητες θα αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το πλάνο της πρακτικής σας άσκησης διάρκειας 4 εβδομάδων. Θα είναι ένα πλήρες προσχέδιο πρακτικής άσκησης για ένα μήνα.

Σημείωση 2: Έχει προκύψει κάποιο τεχνικό θέμα στην πλατφόρμα και κάποιες ομάδες αντιμετωπίζουν δυσκολία να επιλέξουν την ομάδα τους ως συνεργάτη και το εργαστήριο ως συνεργάτη και κριτή. Θα ενημερωθείτε σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα για την αποκατάσταση του προβλήματος. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο είναι όλες οι ομάδες να έχουν στείλει τους κωδικούς, το θέμα της εργασίας και ολοκληρωμένο το προσχέδιο μέχρι και 15 Φεβρουαρίου , ημέρα Παρασκευή .


Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη εργασία;
Καταρχήν υπενθυμίζουμε ότι συμπληρώνετε ότι έχει να κάνει με την περιγραφή εκπαιδευτικού. Στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με την περιγραφή μαθητή.


Συγκεκριμένα, στην επιλογή περιγραφή συμπληρώνετε τα πεδία ηλικία, τίτλος, προηγούμενη γνώση και μια σύντομη περιγραφή. Δεν επιλέγετε το κουτάκι κοινοποίηση για δημόσια χρήση, γιατί τότε η εργασία σας θα δημοσιευτεί και δεν θα έχετε δυνατότητα αλλαγών και τροποποιήσεων.


Στην επιλογή μαθησιακές προδιαγραφές συμπληρώνετε το URL του Δ.Ε.Π.Π.Σ. στο πεδίο URL της προδιαγραφής και ακολούθως μια σύντομη περιγραφή που θα συνδέει το περιεχόμενο της ενότητα σας με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών.


Στην επιλογή στόχοι θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία διαδικασία, σύντομη και εκτεταμένη περιγραφή εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τους στόχους σε τόσες γνωστικές διαδικασίες όσες έχετε εμπλέξει και στις δραστηριότητές σας. Αν για παράδειγμα οι δραστηριότητες που έχετε εντάξει στην ενότητα σας αφορούν τις γνωστικές διαδικασίες στο βιωματικό, εννοιολογικό και αναλυτικό πεδίο οι στόχοι σας αντίστοιχα θα πρέπει να αναφέρονται στις βιωματικές, εννοιολογικές και αναλυτικές διαδικασίες. Το ίδιο ισχύει και για την αξιολόγηση. Είναι βέβαια σαφές ότι μια ολοκληρωμένη εργασία θα πρέπει να περιέχει στόχους, δραστηριότητες και αξιολόγηση που να σχετίζονται με όλες τις γνωστικές διαδικασίες.


Στην επιλογή δραστηριότητες- διαδικασίες συμπληρώνετε τα πεδία διαδικασία, σύντομη και εκτεταμένη περιγραφή εκπαιδευτικού. Στην εκτεταμένη περιγραφή θα σας βοηθήσει η εισαγωγή αρχείων π.χ. εικόνων και οι επιλογές μορφοποίησης που παρέχει η πλατφόρμα.


Στην επιλογή αξιολόγηση – γνωστικά αποτελέσματα συμπληρώνετε τα πεδία διαδικασία, σύντομη και εκτεταμένη περιγραφή εκπαιδευτικού σημείωση: τα γνωστικά αποτελέσματα θα συμπληρώνονται για κάθε δραστηριότητα.


Στην επιλογή διαδρομές συμπληρώνετε το πλαίσιο διαδρομές και χρησιμοποιείτε για την καλύτερη προβολή και τις επιλογές μορφοποίησης που σας παρέχονται στην πλατφόρμα.


Στην επιλογή Τύπος πνευματικής Ιδιοκτησίας επιλέγετε τον παραδοσιακό τύπο πνευματικής ιδιοκτησίας.


Στην επιλογή διαχείριση αρχείων αναζητάτε και φορτώνετε αρχεία που θα χρησιμοποιήσετε στην παρουσίαση της ενότητας σας.


Στην επιλογή συνεργάτες προσθέτετε το άλλο μέλος της ομάδας σας ως συνεργάτη καθώς και το εργαστήριο παιδαγωγικής. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε το εργαστήριο παιδαγωγικής και ως κριτή.


Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εργασία για αν θεωρηθεί ολοκληρωμένη.


Τελική ημερομηνία παράδοσης του προσχεδίου της εργασίας της πρακτικής ορίζεται η παρακάτω : 15 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή (σας ενημερώνουμε ότι δε θα υπάρξει άλλη παράταση παράδοσης της εργασίας σας, δεδομένου ότι το παραπάνω προσχέδιο θα συνυπολογιστεί στην τελική βαθμολογία του Ζ΄ Εξαμήνου).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εργαστηριακή Αίθουσα Προσχολικής Παιδαγωγικής.

Ώρες συνεργασίας για το μήνα Φεβρουάριο:
Τρίτη & Πέμπτη 12:00-14:00.

Επικοινωνία 
  earlychildhoodpedagogy<@>gmail.com
marisak<@>uoi.gr
+30 265 100 5884
+30 265 100 5700
Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα
 Ευχαριστίες
  Ο παρόν Ιστοχώρος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον Καθηγητή Πληροφορικής, κ. Πέτρο Τζίμα.
Το λογότυπο της σελίδας φιλοτέχνησε η  κ. Χρυσιάννα Καραμέρη, Αρχιτέκτονας, Ηθοποιός.