Ερευνητικά Προγράμματα

2012

Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το Π.Τ.Ν. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2013-2015 (Συνεδρία της Γ.Σ. του Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 460/28-3-2012)

2012 Επιστημονικώς Υπεύθυνη για το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της υπό έγκριση διατμηματικής, διαπανεπιστημιακής Πρότασης: «Καινοτόμες δράσεις σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός» στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (αρ. πρωτ. 699/18-1-2012 έγγραφο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών). Συνεργαζόμενα Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ: Θεολογική Σχολή και Πανεπιστήμιο Κρήτης: Π.Τ.Δ.Ε (κωδικός πρότασης 144)
2012 Επιστημονικώς Υπεύθυνη εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Πρόγραμμα «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» κωδικός πρόσκλησης 4 - αριθ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60

2008 - 2010

Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Evaluation Quality of services Providing Early Childhood Education and Care, 2008-2010»
2000 Επιστημονικώς Υπεύθυνη του κοινοτικού προγράμματος ανταλλαγών / τοποθετήσεων LEONARDO DA VINCI που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία και Γερμανία από 24.3-8.4.2000 (Απόφαση ΥΠΕΠΘ ΙΑ/100/14.2.2000).
1999 Επιστημονικώς Υπεύθυνη του κοινοτικού προγράμματος ανταλλαγών / τοποθετήσεων LEONARDO DA VINCI που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία από 5-20 Μαρτίου 1999 (Απόφαση ΥΠΕΠΘ ΙΑ/88/24.2.1999).
Επικοινωνία 
  earlychildhoodpedagogy<@>gmail.com
marisak<@>uoi.gr
+30 265 100 5884
+30 265 100 5700
Κτίριο τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,
Ιωάννινα, Ελλάδα
 Ευχαριστίες
  Ο παρόν Ιστοχώρος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον Καθηγητή Πληροφορικής, κ. Πέτρο Τζίμα.
Το λογότυπο της σελίδας φιλοτέχνησε η  κ. Χρυσιάννα Καραμέρη, Αρχιτέκτονας, Ηθοποιός.