Καλώς Ήρθατε!

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα Προσχολικής Παιδαγωγικής

sakelarioy

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Προσχολικής Παιδαγωγικής.

Η ιστοσελίδα αποτελεί μια ζωντανή κοινότητα μάθησης που στηρίζεται στο κοινό μας όραμα για την παιδαγωγική και την έρευνα και για την κοινή δράση φοιτητών, ερευνητών, εκπαιδευτών.

 Η ιστοσελίδα είναι ένας δυναμικός χώρος:

  • επιστημονικής τεκμηρίωσης και έρευνας
  • ερευνητικής και εκπαιδευτικής δικτύωσης
  • ενημέρωσης για τις δραστηριότητες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που ασχολούνται με θέματα προσχολικής παιδαγωγικής και της Πρακτικής Άσκησης,
  • προβολής για τις δραστηριότητές της φοιτητικής/εκπαιδευτικής/ακαδημαϊκής κοινότητας
  • ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ φοιτητών- εκπαιδευτικών-ακαδημαϊκών
  • επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εκπαιδευτικής/σχολικής και ακαδημαϊκής κοινότητας
  • προβολής των συνεδρίων και των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας που θα συζητά και θα επεκτείνει το ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού και της εκπαίδευσής του στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοιτητών αλλά και στο πλαίσιο της δια βίου επαγγελματικής του μάθησης. Παράλληλα η κοινότητα αυτή που αποτελείται από φοιτητές, νηπιαγωγούς, στελέχη της εκπαίδευσης, ερευνητές και ακαδημαϊκούς, θα διευρύνει και θα τεκμηριώνει τους θεωρητικούς προσανατολισμούς της προσχολικής παιδαγωγικής μέσα από την ενδελεχή διερεύνηση της εκπαιδευτικής πρακτικής στο σχολείο. Η οικοδόμηση επαγγελματικών κοινοτήτων με έμφαση στην Προσχολική Παιδαγωγική που διαχειρίζονται τη γνώση που παράγεται στους κόλπους τους και δημιουργούν γέφυρες μεταξύ θεωρίας και πράξης αποτελούν έναν ζωτικό χώρο μάθησης, αναστοχασμού και επικοινωνίας. Επιχειρούμε έτσι ένα «ποιοτικό άλμα» που θα οδηγήσει δυναμικά στο μοντέλο της Αυθεντικής και Δημιουργικής Μάθησης, στο πλαίσιο της κοινωνικής πραγματικότητας (των βιόκοσμων) των μαθητών. Προσανατολιζόμαστε σταθερά στην ενδυνάμωση της κοινωνικής μάθησης που θα δημιουργήσει τη δυνατότητα στην πράξη για ολιστική μάθηση, χωρίς να αποκλείονται οι διαφορές, παράλληλα με τις δυνατότητες που προκύπτουν.
Η παρούσα ιστοσελίδα εξελίσσεται δυναμικά και ανανεώνεται διαρκώς αφενός με την εργασία των φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματα της Προσχολικής Παιδαγωγικής και κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση στα νηπιαγωγεία της περιφέρειας Ηπείρου, αφετέρου με ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν από την πλούσια μεταπτυχιακή και ακαδημαϊκή έρευνα που σημειώνεται στο πλαίσιο της κοινότητας μάθησης που έχουμε δημιουργήσει.

Μαρία Σακελλαρίου,
Καθηγήτρια